การออกกำลัง /Exercise


การออกกำลังโดยประมาณ /Average daily exercise 

วิธีการออกกำลังสามารถทำได้หลายวิธี

                      เล็ก S  (หนัก) 2-4  กก. ควรได้เดินวันละ     1.5-3 กม. /km    
                      กลาง  M  (COLLIE)    6-28 กก.               3-7 กม./km
                      ใหญ่   L-XL                30กก. up             5-14 กม./km

               ย้ำว่าขนาดของสุนัขไม่ได้หมายถึงว่าต้องการออกกำลังน้อยกว่าสุนัขขนาดใหญ่ (แล้วแต่สายพันธ์) เช่น Jack Russell (6 กก.) (Hyper active) ต้องการออกกำลังมากกว่า Saint Bernard หนัก (60 กก.) ต่อวันก็ได้  ย้ำเขาใช้คำว่า Optimum และ Ideal , Labrador ขนาดกลาง แต่คู่มือแนะนำให้เดินวันละ 14 กก. ** ขึ้นอยู่กับอายุสุขภาพและความต้องการของหมาแต่ละตัว ***

 

 

Exercise for your dog Exercises for dogs are very important either an outdoor or indoor. If your dog lacks exercises he might lead to some tremendous emotional and physical disorders. There are different exercises available for your dogs. With the proper and adequate exercises, the dog is able to learn good manners, avoid annoying and unwanted behaviors like excessive barking, chewing furnitures, digging and chewing, and rest calmly on its own because it helps dogs to separate form anxiety.

 

 
There are two kinds of exercises for dogs, the outdoor and the indoor exercise. For outdoor exercises, dogs need sustain and vigorous activities. This may apply to any breed and size of the dog however the amount of exercise to be oriented on your dog must vary accordingly on his individual differences, age, size and breed. Larger breeds, sporting breeds, working breeds, and herding breeds require plenty of outdoor exercises because these breeds are brought up to work and do activities. Meanwhile younger breeds of dogs may also require more exercises. For geriatric dogs, regular exercises are most recommended but with gradual and moderate amounts. Here are some of the recommended outdoor exercises for your dogs:
 • Treadmill Exercises – dog treadmills are created specially for dogs to exercise
 • Swimming Exercises (retrieving from the water) – this form of outdoor exercise for dogs is good and enjoyable for the dogs
 • Exploring – this can be a great form of outdoor exercise for your dog. You can occasionally visit friends and local market with your dog. Inventing some new routes as part of the exploring exercise can also be great
 • Dog Obedience Training/Classes – this is recommended for dogs as form of outdoor exercise since it got to offer fitness and group obedience classes where they can socialize with other dogs in a competitive environment. In this way, dogs will be much stronger not only on physical aspect but mental aspect as well. These classes can also make your dog happy and fit as they enjoy the whole proceedings.
 • Walking with your dog – when walking with your dog, don’t make it a boring day for him. You can try making your walk interesting such as letting your dog hold his favorite toy, ball or stick. While walking, you can let him do some little galloping or jumping
 • Follow you on a bicycle, this must be done with caution and use retractable leash (I recommend 5-8 Flexi. Care must be taken as your dog will most likely want to stop and sniff at a particular spot, avoid not to put the dog’s neck so it’s best to start with shorter leash and if the dog want to stop you have to give signal to the dog and if it STOPs the you have to let the leash go ( avoid pulling the neck, it may takes some 2 weeks before you and your pet know this routine). This is a ver quick and efficient exercise
 • Retrieving Exercises – this form of outdoor exercises for dogs is would be easier for the owners since it only consists of throwing the ball,rope or toy afar while the dog catches or fetches it. However, this outdoor exercise may cause serious knee injuries for dogs because of awkward landing be careful not to let you dog fetch the ball on concrete floor to many times as the paw may peel.
 • Trotting Exercises – this form of outdoor exercise is not recommended for older or ill-health dogs. Since trotting is a cycle, dogs should be in average condition a short canter or gallop will help to calm down higher energy dogs.
For indoor exercises of your dog, you don’t need to have a big garden or surface in the house. You can do all these exercises even in small indoor areas. Here are some of the best indoor or alternative exercises that you can orient your dog on:
 • Try testing the concentration of your dog by placing his/her favorite treats inside a bucket full of unwanted things or rolled up towels.
 • Hide and seek
 • Climbing the stairs
 • Try testing the intelligence of your dog by doing turnover of his favorite treat over a bowl or small drum. This can be fun.
Go after your dog while he holds a soft toy or a stick. As your dog go around while going after him there would be an enough exercise

 

 

ท่านควรนำสุนัขของท่านออกไปเดิน/วิ่งเล่นเป็นประจำ (routine exercise)จะเป็นการฝึกเวลาขับถ่ายไปในตัว เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพดีและไม่เป็นโรคประสาทจากการถูกขังในที่แคบๆ นานๆ เราแนะนำให้พาสุนัขออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น/กลางคืนในเวลาที่อากาศไม่ร้อน) มากท่านสามารถพาสุนัขวิ่งโดยขี่จักรยานในหมู่บ้านเป็นเวลา 10 นาทีก็เพียงพอต่อครั้ง (ถ้าขี่จักรยานความเร็วปกติ 5 นาทีท่านจะขี่ได้ระยะ >2 กม. แล้ว) ดังนั้น 10 นาทีก็เพียงพอ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสุนัข หากท่านมีสุนัขขี้เล่นหลายตัวก็อาจลดการจูงเดินได้โดยปล่อยให้มันวิ่งไล่กันเองในสนาม

               หากท่านมีสุนัขขี้เล่นหลายตัวก็อาจลดการจูงเดินได้โดยปล่อยให้มันวิ่งไล่กันเองในสนาม

 

 

 
ข้อควรระวัง 
            -ลูกสุนัขที่อายุต่ำกว่า 6 เดือนปล่อยวิ่งเองได้แต่ไม่ควรพาไปวิ่ง (จูงเดินได้) เพราะข้อและกระดูกกำลังโตและอาจส่งผลเสียกับข้อขา
            - ไม่ควรให้ลูกสุนัขอยู่บนพื้นลื่น (หันขัด, หินแกรนิต, พื้นไม้ขัดมัน) เนื่องจากจะทำให้ขาหลังถ่างออกจากการพยายามทรงตัวและขาจะเสียทรง 

หมาแต่ละพันธุ์ต้องการวิ่งไม่เหมือนกันเนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างกัน เช่น เกรฮาว์น GRAY AND AFGHAN HOUND  whippet      วิพเพ็ดและหมาในตระกูล hound group ต้องปล่อยให้วิ่งควบแบบเต็มที่ (เหมือนม้าแข่ง) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีและ 1 ชั่วโมงสำหรับหมาพันธุ์ใหญ่กว่าเช่น อาฟกานฮาว์น Afghan hound และบอซอย Borzoi     ส่วนอัลเซเชี่ยนหากบ้านท่านไม่มีพ้นที่เป็น 3 ไร่ และไม่มีคนพามันไปวิ่งระวังขาจะเสีย พวกที่เขาเลี้ยงอัลเซเชี่ยนอย่างดีขาส่วนนั้นเขาพาวิ่งวันหนึ่งหลายกิโล มิฉะนั้นก็จะเห็นหมาขาอ่อนเดินเป๋ไปมาน่าสงสาร

               ที่อังกฤษคนแก่เขาบอกว่าหมา Jack Russell ของเขา 1 ตัวอายุ 23 ปี อีกตัวอายุ 17 ปี (เลี้ยงตั้งแต่สาว) เพราะเขาพาเดินทุกวัน3-5 กม. และไม่มียุงที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิหัวใจเหมือนบ้านเรา ดังนั้นหากท่านอยู่ในสถานที่จำกัด (Condo, ห้องแถว/บ้านที่มีบริเวณน้อย) และไม่สามารถพาสุนัขของท่านไปออกกำลังได้ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงสุนัขหรือถ้าจะเลี้ยงจริงๆ ควรเลือกเลี้ยงพันธุ์ที่ต้องการออกกำลังน้อยๆ ดู (อย่าซื้อเพราะความสวยงาม)  
               หากมีกำลังทรัพย์แต่ไม่มีเวลาพาไปเดินและอยากเลี้ยงจริงๆ อาจซื้อเครื่องเดินให้สุนัขของท่านเดิน/วิ่งเหยาะๆ ได้  แต่จากประสบการณ์ (ผมลองมาทุกวิธีแล้ว) แค่ขี่จักรยานพาวิ่งแค่ 5-8 นาที3-4 ครั้งแล้วปล่อยให้ไปอึ/ฉี่ สุนัขก็มีความสุขแล้ว (เช้า บ่าย เย็น/ก่อนนอน) ยิ่งพาออกเดินบ่อยได้ยิ่งดี Optimum คือ 4 ครั้ง (คนยังฉี่วันละหลายครั้งเลย)

               หลีกเลี่ยงการพาวิ่งในเวลาที่อากาศร้อนจัด 

               หมาที่ไม่เคยออกกำลังอย่าฝืนให้วิ่งเป็นระยะทางไกลๆ (ดูสภาพเอาว่าหอบขนาดไหน หอบเป็นเรื่องปรกติแต่อย่าให้หอบจัด) 
 

 

หมาแต่ละพันธุ์ต้องการวิ่งไม่เหมือนกันเนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างกัน เช่น whippet เกรฮาว์น วิบเพ็ดและหมาในตระกูล hound group ต้องบ่อยให้วิ่งควบแบบเต็มที่ (เหมือนม้าแข่ง) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีและ 1 ชั่วโมงสำหรับหมาพันธุ์ใหญ่กว่าเช่น อาฟกานฮาว์น Afghan hound และขนซอย Bozoi  ส่วนอัลเซเชี่ยนหากบ้านท่านไม่มีพ้นที่เป็น 10 ไร่ และไม่มีคนพามันไปวิ่งระวังขาจะเสีย   พวกที่เขาเลี้ยงอัลเซเชี่ยนอย่างดีนั้นเขาพาวิ่งวันหนึ่งหลายกิโล มิฉะนั้นก็จะเห็นหมาขาอ่อนเดินเป๋ไปมาน่าสงสาร
  
บ้านที่เหมาะสมที่สุดกับการเลี้ยงสัตว์คือบ้านที่มีบริเวณ สำหรับบ้านที่ไม่มีบริเวณเราแนะนำวิธีต่อไปนี้พาไปวิ่งกับท่านหรือวิ่งตามจักรยานในหมู่บ้าน วิ่งเก็บลูกบอล พาไปว่ายน้ำ ซื้อเครื่องวิ่งของหมาให้มันวิ่งหรือหากิจกรรมให้ทำในบ้านที่ไม่มีบริเวณ (วิ่งขึ้นบันไดไปเก็บของ/หาของ) แต่สำหรับบ้านที่ไม่มีบริเวณเลยก็ไม่ควรเลี้ยงหมาขนาดกลางหรือใหญ่ยกเว้นท่านสามารถพามันไปเดิน/วิ่งนอกบ้านได้ทุกวันอย่างจริงๆ จังๆ กิจกรรมที่กระจุ้นสมองมีหลายสี เช่น ฝึก agility ให้มันโดยข้ามที่กีดขวาง มุดอุโมงค์ ปีนแท่นไม้คล้ายกำแพง ฯลฯ


               โดยทั่วไปสุนัขขนาด